AIK

AIK Bačka Topola

Agroindustrijski kombinat „Bačka Topola“ bavi se sledećim delatnostima...

ŽIBEL

ŽIBEL Bačka Topola

Fabrika za preradu nejestivih sporednih proizvoda. Fabrika ''Žibel'' koja posluje u sastavu akcionarskog društva AIK ''Bačka Topola'', izgrađena...

OTPADNA JESTIVA ULJA

OTPADNA JESTIVA ULJA (OJU)

Kako je upravljanje otpadom delatnost od opšteg interesa, koja inače obuhvata i osnovnu delatnost AIK-a, a u okviru koje se nalazi i upravljanje otpadnim uljima...

AIK NJEGOŠEVO

AIK Njegoševo

Preduzeće DOO «AIK NJEGOŠEVO» je osnovano kao društveno poljoprivredno preduzeće 1960. godine. Preduzeće se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i to...

NOVO !!! INVESTICIONI PROGRAM IZGRADNjE OBJEKTA

Investicioni program izgradnje objekta za preradu otpada animalnog porekla kategorije 1. i 2. sa izradom aspiracije ...

Saznaj više o tome

Prvi u Srbiji

Neiskorišćena krv dobijena klanjem životinja predstavlja problem u Vojvodini i veliki je zagađivač vode i životne sredine (vezuje kiseonik u vodi i živi svet izumire). Naime, proučavajući problem...

Saznaj više o tome