Agroindustrijski kombinat Bačka Topola

 

Društvo sa ograničenom odgovornošću Agroindustrijski kombinat “Bačka Topola” bavi se sledećim delatnostima (zbog mnoštva delatnosti za koje je preduzeće registrovano unete su samo one koje se stvarno obavljaju):

  • Proizvodnja ratarskih kultura
  • Sakupljanje otpadnih jestivih ulja
  • Neškodljivo uklanjanja animalnog otpada i proizvodnja stočne hrane animalnog porekla
  • Trgovina

U proizvodnom programu zastupljen je sledeći spektar proizvoda:

  • brašno od perja
  • mesno brašno
  • tehnička mast
  • usluga neškodljivog uklanjanja mekog tkiva
  • usluga neškodljivog uklanjanja perja
  • usluga neškodljivog uklanjanja kostiju

Pregled zaposlenih

U preduzeću posluje 83 radnika, sledeće kvalifikacione strukture:

Stručna sprema Broj radnika
VSS 10
VS 2
SSS 47
VKV 3
NK 21
UKUPNO 83

Iz prikazane tabele i grafikona može se videti da u ukupnoj strukturi radnika najveći broj čine radnici sa srednjom stručnom spremom, dok je najmanji broj radnika sa višom stručnom spremom.

Polna i starosna struktura zaposlenih u preduzeću AIK „Bačka Topola“ tabelarno i grafički prikazuje se na sledeći način:

Broj godina Pol
muški ženski
18-30 4 2
31-40 27 6
41-50 23 10
51-60 8 3
61-
UKUPNO 62 21

Može se videti da u polnoj strukturi dominaciju ima muški pol koga ima tri puta više nego osoba ženskog pola. Posmatrajući starosnu strukturu, muški pol je brojniji u svakom intervalu, osoba starijih od 61 godine nema u preduzeću.

Organizaciona podobnost investitora je izuzetno važan segment boniteta bez koga preduzeće ne može da nastupa na tržištu. Postoje tri tipa organizacionih struktura: funkcionalna, matrična i projektna.

Iz prikazane šeme se vidi da je skupština akcionara izabrala upravni odbor, koji dalje bira generalnog direktora. Bitno je navesti da u sklopu preduzeća, pored administrativnih i opštih funkcija egzistiraju fabrika za uklanjanje animalnog otpada “Žibel” i pogon za otpadna jestiva ulja.