Tehnička mast

 

Tehnička mast je proizvod visoke energetske vrednosti. Dobijena je topljenjem nejestivih sporednih proizvoda zaklanih svinja i živine. Odgovarajućim tehnološkim postupkom (odmašćivanjem pomoću centrifuga) postignuta je visoka svarljivost i stabilnost.

Hemijske karakteristike
M.I.U ¹ (%) 2
Jodni broj 62
MAX FFA ² (%) 15
Masne kiseline (%)
-zasićene 32
-nezasićene 68
-linoleinska 16
Energetska vrednost
Metabolička, kcal/kg (za živinu) 7.700
Svarljiva, kcal/kg (za svinje) 7.900
Metabolička, kcal/kg (za svinje) 7.900
Fizičke karakteristike
Titar (C°) 30-33

Boja: umereno žuta

Miris: svojstven proizvodu

Ukus: prijatan

Namena proizvoda: Tehnička mast se koristi kao energetski dodatak u priremi svih vrsta smeša. Pogodna je za ishranu živine i svinja kojima je potrebna velika količina energije i bitnih masnih kiselina.Zbog svoje velike energetske vrednosti može se koristiti kao biogorivo (npr. biodizel)

Pakovanje i isporuka: Tehnička mast ce isporučuje rinfuzno ili u buradima od 200 litara.

¹ M.I.U. – vlaga, sedimentirajuće nečistoće i Neosapunjene materije
² F.F.A. – slobodne masne kiseline"