Proizvodi

 

POLITIKA KVALITETA I BEZBEDNOSTI PROIZVODA

“AIK BAČKA TOPOLA” R.J. “ŽIBEL” snabdeva svoje kupce sirovinama za proizvodnju hrane za kućne ljubimce, prerađujući sporedne proizvode životinjskog porekla 3. kategorije, koji odgovaraju i po kvalitetu i po zdravstvenoj bezbednosti važećim domaćim i inostranim zakonima i propisima u koje zemlje se proizvod prodaje. Najviše rukovodstvo svojim poslovanjem dokazuje usresređenost na zahteve kupaca i deluje tako da su korisnici zadovoljni kvalitetom i bezbednošću kupljenih proizvoda od “AIK BAČKA TOPOLA” R.J. “ŽIBEL”“.

Najviše rukovodstvo “AIK BAČKA TOPOLA” R.J. “ŽIBEL”, je svesno svojih zadataka u proizvodnji zdravstveno bezbednih i kvalitetnih proizvoda i svojim načinom poslovanja, tehnološkom i higijenskom disciplinom, očuvanjem održivosti životne sredine ovu svoju privrženost i dokazuje.

Cilj nam je da kontinualnim kontrolisanjem ulazne sirovine, pomoćnih materijala, ambalaže i gotovih proizvoda, pridržavanjem tehnološke i higijenske discipline, isporučimo zdravstveno bezbedan i kvalitetan proizvod koji odgovara unapred definisanim specifikacijama, zakonima i propisima i da na taj način odgovaramo očekivanjima kupaca.

Rukovodstvo je obezbedilo sve potrebne materijalne i ljudske resurse da bi se proces proizvodnje odvijao pod kontrolisanim tehnološkim i higijenskim uslovima I da se postavljeni ciljevi realizuju. Politika daje okvir za izradu i praćenje realizaciju ciljeva kvaliteta i bezbednosti hrane, kojima su upoznati svi zaposleni i u kojima su definisani dinamika, odgovorni zaposleni i njihovi rokovi.

Proizvodnja zdravstveno bezbednih i kvalitetnih proizvoda je briga svih zaposlenih u “AIK BAČKA TOPOLA” R.J. “ŽIBEL” i svi zaposleni u njemu učestvuju. Velika se pažnja posvećuje stručnom osposobljavanju na temu lične higijene, načina ponašanja, etike, lične odgovornosti i tehnološke discipline u cilju da se značajne informacije proslede relevantnim zaposlenima.

Razrađen je način eksterne komunikacije koji obuhvata održavanje kontakata sa kupcima, medijima, odgovarajućim inspekcijama, institucijama, podizvođačima i način komunikacije u slučaju vanrednih situacija.

Sistematizovana dokumentacija koja se primenjuje i koja se zasniva na zahtevima priznatih standarda GFSI, (FSSC) a koja je bazirana na HACCP principu, služi kao dokaz o tome da se ova politika primenjuje.

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda i ciljevi se najmanje jedanput godišnje preispitaju od strane najvišeg rukovodstva, da bi se utvrdila njihova kontinualna adekvatnost i efikasnost.
Svi zaposleni su odgovorni da učestvuju u stalnom pogoljšavanju FSSC sistema.

Politika kvaliteta i bezbednosti proizvoda dostupna je svakom zaposlenom, našim poslovnim partnerima, podizvođačima, ona je tema na obukama i ona se od dana objave mora primenjivati.

Direktor ”AIK BAČKA TOPOLA”
Rade Stanić

u Bačkoj Topoli, dana 11.02.2019.