Žibel

 

Fabrika za preradu nejestivih sporednih proizvoda

Fabrika ”Žibel” koja posluje u sastavu akcionarskog društva AIK ”Bačka Topola’‘, izgrađena tokom 1987 godine i modernizovana 1989 godine je bila prva tog tipa. Naime u vreme izgradnje to je bila najveća i najsavremenija fabrika za preradu animalnog otpada u tadašnjoj Jugoslaviji. I danas je to najveća fabrika u Srbiji , ali od 1991. godine do 2002. , zbog nedostatka sredstava za njeno održavanje i modernizaciju, ista je zaostajala iz godine u godinu. Tek 2002. godine dolazi do intenzivnijeg rešavanja problema uklanjanja animalnog otpada i to zainteresovanošću prvo pokrajinske vlade , pre svega pokrajinskog sekretarijata za ekologiju i održivi razvoj, a zatim i republičke vlade , ministarstva za poljoprivredu i šumarstvo tačnije uprave za veterinu da bi na kraju materija neškodljivog uklanjanja animalnog otpada bila implementirana i u zakon o veterini ( Službeni glasnik 91/2005 od 25.10.2005.) .

„Žibel“ poseduje četiri tehnološke linije(nova linija krvi) za preradu sirovina po strukturi, smeštene u jednom komleksu. „Žibel“ proizvodi asortiman animalnih proteina, mineralnih hraniva i masti za ishranu životinja. Glavni potrošači proizvoda su vodeće industije za proizvodnju stočne hrane, hrane za kućne ljubimce, proizvodnju želatina, sapuna i deterdženata.

Od svog osnivanja AIK „Bačka Topola“ AD je osnovao istraživačko-tehnološko odeljenje u zajednici sa TEHNOLOŠKIM FAKULTETOM, Zavodom za tehnologiju stočne hrane-Novi Sad, koji usmerava Žibel ka novim pravcima razvoja i još boljem kvalitetu prizvoda. Pored ovog ima i veoma uspešnu saradnju sa Poljoprivrednim fakultetom, katedrom za Veterinu i mikrobiologiju u Novom Sadu.