Kontakt

 

Naziv firme : Društvo sa ograničenom odgovornošću agroindustrijski kombinat “Bačka Topola”
Skraćeni naziv: AIK “Bačka Topola” DOO

Matični broj : 08056005
PIB : 101443938
Tekući račun : 205-73826-61 – KOMERCIJALNA BANKA AD
Šifra delatnosti : 1091

Ime i prezime direktora : Stanić Željko, Stanić Rade
Ime i prezime osobe za kontakt : Stanić Željko, Stanić Rade

Telefon : 024/712-300
Fax : 024/712-411
Email : aikbt@stcable.net